2018

Biedrības namā atklās izcilās mākslinieces
Dainas Dagnijas glezniecības izstādi

Sagaidot Latvijas valsts 100. dzimšanas dienu, 5. novembrī plkst. 17.00 Liepājas Latviešu biedrības nama Izstāžu galerijā un Foajē par godu Latvijas simtgadei tiks atklāta māksli-nieces Dainas Dagnijas glezniecības personālizstāde “Augšup. Saule un ezeri.” Izstādes atklāšanā būs iespēja tikties arī ar pašu mākslinieci. Daina Dagnija ir nozīmīga personība gan Latvijas, gan pasaules vizuālās mākslas kontekstā – lielāko daļu sava radošā mūža māksliniece pavadījusi ASV. Viņas mākslā savijies nacionālais kolorīts ar pasaules mākslas tendencēm vairāku gadu desmitu garumā un, blakus glezniecībai, radošajā pūrā redzam arī tekstila kolāžas un zīmējumus.  2017. gadā māksliniece atzīmēja savu 80 gadu jubileju.

Šoreiz, Latvijas simtgades jubilejas mēnesī, māksliniece savus darbus ir atvedusi uz Liepāju – pilsētu, kurā Brīvības cīņu laikā 1919.gadā, uzturējās tikko dibinātās Latvijas valdība. Par Brīvību Kritušie un Krītošie ceļ mūs Augšup. Par to stāsta arī divas uz Liepāju atvestās Dainas Dagnijas gleznas.

Daina Dagnija ir dzimusi brīvā Latvijā 1937. gadā, bet jau 7 gadu vecumā kopā ar ģimeni dodas bēgļu gaitās, līdz 14 gadu vecumā nokļūst Detroitā, ASV. No 1954. līdz 1956. gadam viņa mācās Mākslas studentu līgā Ņujorkā, bet 1959. gadā turpina studijas Detroitā – Mākslas un dekoratīvi lietišķās mākslas skolā, un tad Losandželosā - Sonāra institūtā.
Te viņa kļūst par pārliecinātu abstrakto ekspresionisti.

1960. gadā Daina nokļūst Okinavā, kur ASV armijas dienestā atrodas jauns latvietis – Dainas vīrs. Tur top viņas šā perioda darbi – krāsaini, dzīvīgi, novēroti turpat vietējā eksotiskā vidē.

20.gadsimta 60. un 70. gados ASV mākslā dominē Pop, Op un fotoreālisma izpausmes,
bet Daina Dagnija turpina izkopt savu figuratīvo stilu. Būdama sociāli aktīva, jūtīgi reaģē-joša uz apkārt notiekošo, viņa seko līdzi politiskajām norisēm un izmaiņām pasaulē. Māksliniece savos darbos simboliski sasaista vjetnamiešu un afgāņu bēgļus ar savu stāstu - par latviešiem, kuri pieredzējuši līdzīgu likteni. Daina Dagnija vienmēr dzīvu ir uzturējusi savu saikni ar dzimteni, lai arī 70. gados top nozīmīgu darbu sērija par Ameriku - mītnes zemi. Savukārt 80. gados milzīgu ievērību māksliniece gūst ar savu gleznu ciklu “Sieviete
un govs”, kurā sievietes esība un cilvēka dzīves ritmi tiek pacelti augstākā kategorijā.

Daina vienmēr īpaši ir sekojusi savas tautas brīvības zvaignei, un iedvesmu savām glez-
nām guvusi arī Atmodā. Būtisks darbu cikls ir “Senču ezeri”, kurš tapis folkloras tēlus,
senos rituālus, misticismu sasaistot ar mūsu dzimtenes neatkarības atgūšanas kontekstu.

Arī jaunākajos darbos Daina Dagnija izstaro savu enerģijas spēku. Tajos saules, zvaignes, mikro un makrokosms plūst un virmo.

Dainas Dagnijas radošās dzīves bagāžā jau ir vairāk nekā 30 personālizstādes ASV, Latvijā, Marokā, Kanādā un citur. Tagad arī Liepājā!

Latviešu meitene, kura 7 gadu vecumā bija spiesta pamest savu dzimteni, ir atgriezusies.
Ar saviem darbiem, ar 1993. gadā saņemto Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonda Goda balvu vizuālajās mākslās, ar 1980. un 1985. gadā Ņūdžersijas pavalsts
Mākslas padomē saņemtajiem grantiem glezniecībā, kā arī citām pasaulē gūtām atzi-nībām un apbalvojumiem.

Dainas Dagnijas personālizstāde Liepājas Latviešu biedrības namā būs skatāma līdz
2. decembrim. Ieeja izstādē ir bez maksas.

Informāciju sagatavoja

Izstādes kurators
Mārtiņš Heimrāts
T. 26460776
E-pasts: mhmartini@gmail.com

2017

Daina Dagnija's exhibition "America. The 70s" is open at gallery "Tifana", Riga, until 12 October 2017. Before going, please, call the gallery: +371 2919 6061.

Until 6 May, 2017, Dagnija's exhibition "Aplis" is open at gallery "Tifana", Riga.

2016

Dagnija's newest exhibition is in Gulbene museum for the summer months.

Until 3 February, 2016, Textile Collage exhibition at Jelgava Holy Trinity Church Tower.

2015

At Daugavpils, Mark Rothko Art Centre, Jul 17. until Sept 15., Dagnija's paintings;

at Daugavpils Museum, opening Oct 15, (paintings).

Daina Dagnija's painting "Idol" is used in the cover design of the Latvian writer Liana Langa's recently published poetry book "Deadly Nightshade".

Publisher: Guernica Editions (Canada)

More information:

Guernica Editions

Diena (Latvian)

Article in Satori (Latvian)

Website by Milda Osina